Kandidatsymposium

Kandidatsymposium

Den 28. maj fra kl. 10-18 (dvs. lige inden Matalogifesten) afholdes der kandidatsymposium i U45. Da der serveres sandwich, kaffe og kage, skal man tilmelde sig for at kunne deltage. Tilmeldingsfristen er den 23. maj.

Mere information ift. tilmelding, foredragsholdere og dagens program kan findes her.