Dagsordner, referater m.m.

Fagrådsmøder afholdes som udgangspunkt den første tirsdag i hver måned (dog ikke i sommerferien eller eksamensperioder) kl. 16:15 i IMADAs fagrådslokale. Bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden, hvis bestyrelsen vurderer, at det er relevant. Herunder findes dagsordener og referater af fagråds- og bestyrelsesmøder afholdt i 2017.

Fagrådsmøder 2017

Indkaldelse til fagrådsmøder sker på fagrådets facebook side.

Bestyrelsesmøder 2017

Generalforsamling 2017

 

LaTex template til referat: template (Husk at ændre filtype til .tex)